Najważniejsze zasady

3Należy unikać nadmiarowości. Dane zajmują miejsce na nośniku i w pamięci komputera. Przy dużej ich ilości wydłuża się czas wykonywania operacji. Nie można dopuszczać, aby w bazie znajdowały się powielone informacje. Eliminacje powtarzania danych uzyskuje się przez utworzenie odpowiednich tabel, które są jedynym źródłem informacjami z danego typu w bazie. Kolejna ważną zasadą jest to, aby jedna z kolumn zawierała dane unikatowe. Każdy rekord bazy danych musi być różny od pozostałych rekordów. Jeśli okaże się, że w dwóch rekordach będą występowały identyczne dane- będzie to wielki problem dla programu. Aby odróżnić rekordy, trzeba dodać jakieś dodatkowe pola dodatkowe pola, np. drugie imię klienta, czy dokładna datę sprzedaży. Dane mające szczególne znaczenie w bazie trzeba oznaczyć kluczem. Kluczem jest pole rekordu bazy danych, zawierające niepowtarzalne dane. Dzięki działaniu klucza, można sortować lub wyszukiwać informacje. Klucz może obsługiwać kilka pól. Informacje zawarte w polu z kluczem, jednoznacznie wskazują rekord w tabeli. Przy tworzeniu nowej bazy, już na samym początku trzeba wiedzieć: jakiego rodzaju informacje będziemy przechowywać, czego konkretnie oczekujemy od bazy oraz jakie informacje będziemy wydobywać z bazy. Baza musi być wiarygodna .Nie można doprowadzić do sytuacji, w której odczytane dane będzie można interpretować na różne sposoby. Dobra baza danych musi być relacyjna. Co to znaczy? Dane powinny być podzielone na tabele. Całą spójność systemu zapewniają relacje, czyli logiczne odnośniki. Dane w tabelach trzeba odpowiednio pogrupować. Trzeba również ustalić relacje, które będą wiązać z sobą poszczególne dane. Baza musi być przejrzysta, osoba która nie była obecna przy danej transakcji czy wprowadzaniu nowych danych, bądź aktualizacyjnych, powinna mięć możliwość uzyskania wszystkich danych bez żadnych przeszkód. U podstaw funkcjonalnej bazy danych leżą tabele z odpowiednio przetworzonymi danymi a także powiązania miedzy nimi- relacje. Jest to podstawa, bez której nie można pójść na przód. Błędnie stworzona baza danych może okazać się dużym zagrożeniem dla firmy. Access będąc systemem tworzenia i zarządzania bazami danych, oferuje bogate opcje edycji dotyczące nazewnictwa danych. Jest on programem Microsoftu wchodzącym w skład pakietu Office i doskonale spisuje się w środowisku Windows. Program ten jest niezwykle potrzebny do zbierania, przetwarzania, odzyskiwaniu i prezentowaniu informacji. Pozwala na tworzenie zarówno prostych projektów, takich jak baza telefonów znajomych, jak i tych bardziej skomplikowanych – np. z zewnętrznym źródłem danych. Aplikacja pozwala na zapisywanie danych z wykorzystaniem sześciu podstawowych rodzajów obiektów służących do budowy systemu bazy danych. Są to tabele, kwerendy, formularze, raporty, makropolecenia i moduły. Każdy element może nosić dowolnie wybraną nazwę. Wbrew pozorom nie trzeba być specjalistą, żeby korzystać z Accessa. Jest to program wyjątkowo przyjazny i łatwy dla każdego użytkownika. Access jest podstawowym programem baz danych używanym przez większości firm. Stał się inspiracją i legł u podstaw innych bardziej rozbudowanych programów do tworzenia baz danych.

28 marca 2011. W kategorii Software. Tagi: , , , , , , ,

Jak działa baza danych?

2Baza danych spełnia taką samą role, jak notatki w dzienniczku czy w kartotece, ale funkcjonuje zupełnie inaczej. Do poznania reguł, którymi rządzą się bazy danych nie wystarczy tylko przeczucie. Baza danych jest specyficznym programem i nawet znajomość obsługi edytora tekstu czy arkusza kalkulacyjnego nie jest w tym przypadku przydatna. Informacje, które zabiera baza danych zapisane są w plikach. Po wczytaniu bazy pliki są umieszczane w pamięci komputera. Gdy zapisujemy informacje, pliki te podlegają aktualizacji. Z reguły sam program zarządza formą, w jakiej przechowywana jest informacja. Podczas projektowania baz danych, musimy odzwierciedlić w niej rzeczywistości. Może to być katalog wypożyczonych filmów DVD, rejestr sprzedaży, czy lista zleceń. Użytkownik bazy musi określić, jakie informacje w bazie gromadzić i jakie z niej czerpać. Jeśli na etapie projektu jest w stanie wykazać, te które mogą się powtarzać, to znacznie ułatwi w ten sposób funkcjonalność bazy. Najlepszym sposobem jest umieszczanie ich w oddzielnej tabeli. Jeżeli baza nie posiada klucza, to uniemożliwia jednoznacznie opisanie rekordu- pojedynczego wpisu do bazy. Jeśli w tabeli występuje kilka cennych danych, to wtedy może występować kilka kluczy. Przypadek taki może się pojawić, gdy jest potrzeba zapisania dwóch unikatowych numerów, np. NIP i REGON. Klucz pomimo, że jest niezbędny do funkcjonowania bazy danych, to w oderwaniu od bazy danych nie ma żadnego znaczenia. Jest on niezbędnym elementem całości. Zły wybór klucza spowoduje błędne działanie bazy. Może się to przejawiać ograniczeniem dotyczącym wprowadzania i edycji danych a także brakiem sygnalizowania wielokrotnego wysterowania tego samego zapisu. Podział dużej tabeli na mniejsze nie może być przyczyną utraty danych. Jeśli trzeba wczytać małą tabele, to również trzeba mieć dostęp do pozostałych danych. Tabele musza być powiązane poprzez relacje. Na początku projektowania baz danych, tworzenie relacji może wydawać się trudne i skomplikowane, dlatego póki nie nabierze się wprawy, dobrze jest szkicować na papierze schemat tabel i zachodzących miedzy nimi relacji.

18 marca 2011. W kategorii Software. Tagi: , , , , , , , ,

Baza danych w bibliotece

1Co zrobić, gdy książka jest napisana przez kilku autorów? Jak zrobić opis książki, która została przetłumaczona na polski? Można dla każdej książki stworzyć tyle rekordów, ilu ma ona autorów. Jednak można dostrzec wety małą wadę: nadmiar informacji. Wszystkie informacje o książce należy powtarzać kilka razy. Przykład pokazuje, że elektroniczne bazy danych nie są idealne i też posiadają pewne niedociągnięcia. Nie ma pewności ilu maksymalnie autorów może posiadać książka. Stworzenie dużej liczby pól, które mało będą używane, jest przecież marnotrawieniem miejsca. Chyba najlepszy rozwiązaniem, które nie powoduje zwiększenia liczby kolumni wierszy jest wpisanie wszystkich danych w jednej komórce. Ucierpi na tym jednak funkcjonalność bazy. Poza tym, są też takie książki, które mają kilka wydań, różniących się numerem ISBN i to również trzeba uwzględnić tworząc bazę. Baza danych jest matematycznym modelem fragmentu rzeczywistości. Forma, jaką posiadają w niej informacje, jest zoptymalizowana tylko pod kątem przetwarzania w komputerze. Struktura bazy winna być odzwierciedleniem złożoność i pluralizmu otaczającej rzeczywistości. Spis sprzedawanych towarów, karty pacjentów w przychodni, rozkład jazdy pociągów, ewidencja pracowników, dziennik szkolny, książka telefoniczna w telefonie komórkowym, czy indeks studenta- oto nieliczne przykłady baz danych. Na obecnym etapie rozwoju informacji, byłoby niefachowe zapisywanie ich na kartach. Wiązałoby to z sobą wiele trudności z odnalezieniem konkretnej informacji w stosie pozostałych kartek. Wynalezienie komputerów przyczyniło się do nadania zbiorom danych postaci elektronicznej. Jeżeli baza danych jest mała, ale często trzeba tworzyć z niej różnego rodzaju zestawienia lub dokonywać aktualizacji posiadanych danych, mniejszą pracochłonność i minimalizację ryzyka popełnienia błędu może zapewnić baza komputerowa. Tworzenie danych według określonych i narzuconych schematów ułatwia późniejsze korzystanie. Chyba jedynym atutem informacji zawartych na papierze jest to, ze maja fizyczna postach, a ich obsługi nie trzeba się uczyć. Informacje zapisane na kartce nie podlegają za to estetycznej zmianie.

18 lutego 2011. W kategorii Software. Tagi: , , , , , , , , ,